Shevga Tree Informatoion in Marathi शेवगा लागवड

Shevga Tree Informatoion in Marathi शेवगा लागवड

शेवग्याचे झाड Shevga Tree Informatoion in Marathi वाढण्यासाठी त्याला फारशी जागा लागत नाही. त्याला जास्त पाण्याची गरज नसते त्यामुळे शेवग्याचे झाड आपण आपल्या दारी ही लावू शकतो. शेवग्याचे झाड लावने आणि त्याची मशागत करणे अतिशय सोपे आहे. शेवग्याचे झाड अतिशय लवकर वाढते. Shevga Tree Informatoion in Marathi शेवगा लागवड भारतामध्ये बहुतेक उष्ण व आर्द्र हवामान … Read more